Bygglov

För alla våra vepor, eller XLbanners som vi kallar dom, så krävs det bygglov.

Det har vi jobbat med idag, situationsplaner, fotomontage, kartbilder mm.

En hel lunta med dokument ska sammanställas.

Reglerna för hur länge en XLbanner får sitta uppe är olika i kommunerna.

Har vi en XLbanner uppsatt i tex. två veckor så ska platsen ”vila” i fyra veckor därpå.

Har du frågor? Hör av dig till oss så förklarar vi.

info@xloutdoor.se